info@holidaytravel.pl +48 (22) 210 06 00
organizacja wyjazdów, podróże egzotyczne, atrakcyjne ofert

Dnia 22 października 2018 r. ogłoszony został Plan Połączenia spółek eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000394089) ze spółką Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000247305) gdzie eTravel S.A. jest spółką przejmującą a Holiday Travel sp. z o.o. spółką przejmowaną. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie w całości spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą (przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej). Dokumenty dotyczące połączenia zostały ogłoszone na darmowych i ogólnodostępnych stronach internetowych www.etravel.pl oraz www.holidaytravel.pl

Załączniki:

Plan połączenia spółki Holiday Travel Sp. z o.o. ze spółką eTravel S.A.

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eTravel S.A.

Załącznik nr 2 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Holiday Travel Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o stanie księgowym spółki eTravel S.A. na dzień 1 września 2018 r

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym spółki Holiday Travel Sp. z o.o. na dzień 1 września 2018 r

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Holiday Travel

Załącznik nr 6 – Wycena majątku Holiday Travel Sp. z o.o. wg wartości księgowej

Załącznik nr 7a – Skrócony bilans spółki eTravel S.A na 1 września 2018 r

Załącznik nr 7b – Skrócony bilans spółki Holiday Travel Sp. z o.o. na 1 września 2018 r